Foto is gemaakt in het park bij Staniastate te Oenskerk

Dit was tijdens een workshop

Tjitske Hoekstra, Leeuwarden